Tag Archive for zonnepanelen

Meer duidelijkheid omtrent btw op zonnepanelen

Afgelopen donderdag werd er wat meer duidelijkheid verschaft omtrent de btw op zonne-energie voor particulieren.  De Rijksoverheid publiceerde toen namelijk het document ‘Veel gestelde vragen over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen’.

Dit document is een uitwerking van een uitspraak in een Oostenrijkse zaak door het Europese Hof. In de zogenaamde Fuchs-zaak bepaalde het Europese Hof op 20 juni 2013 dat particuliere huiseigenaren die elektriciteit opwekken met zonnepanelen zonder opslagmogelijkheden voortaan btw moesten afdragen. Burgers met zonnepanelen die tegen vergoeding energie aan het net aanleverde werden dus aangemerkt als ondernemer,  wat ook inhield dat zij zich moeten inschrijven bij de belastingdienst.

Nederland

In Nederland zal het zo’n vaart niet lopen, de belastingdienst gaat er namelijk van uit dat huiseigenaren met zonnepanelen onder de kleine ondernemersregeling vallen, wat inhoudt dat zij alleen belasting hoeven af te dragen indien het af te dragen btw-bedrag hoger dan €1.345 per jaar is. Over het algemeen halen huishoudens dit bedrag in de praktijk niet.

zonnepanelen

In het document dat werd gepubliceerd staat verder dat iedere particulier, bij wie op of na 20 juni 2013 zonnepanelen zijn geïnstalleerd. De btw van de zonnepanelen kan terugvorderen. Consumenten hebben nog vijf jaar lang de tijd om het verzoek tot de teruggave in te dienen.

Degenen bij wie de zonnepanelen eerder zijn geïnstalleerd kunnen alleen van de regeling gebruik maken indien hij/zij zich al bij de Belastingdienst heeft gemeld als btw-ondernemer.  Dat moet dan uiterlijk een maand na het kwartaal waarin de installatie is opgeleverd gedaan zijn.