Archive for Geen categorie

Onzekere tijden na Brexit voor energiemarkt

brexit

De gevolgen van het Britse antwoord op de Europese Unie wordt langzaam duidelijk. Iedere dag verschijnen er in de media nieuwe berichten over de gevolgen van het Brexit. Ook voor de energiemarkt zou het nodige kunnen veranderen.

Het is de vrees dat de gevolgen van het verlaten van de Britten uit de Europese Unie (EU) kunnen leiden tot een kleine crisis op de energiemarkt. Niet alleen is duidelijk welke koers de Britten willen gaan volgen op het gebied van klimaatbeheersing, ook is onduidelijk in hoeverre Europese partners kunnen blijven profiteren van de windmolenparken en andere vormen van duurzame energie.

Dan is er nog het punt van de nucleaire energie. In het Zuidwesten van Engeland bevindt zich het nucleaire complex Sellafield. Overal vanuit Europa wordt hier nucleair afval naar toe gebracht om te worden opgewerkt. Hiermee moet uranium en plutonium hergebruikt worden. Bijvoorbeeld voor gebruik in andere, Europese kerncentrales (ongeveer 197). Of deze verwerking in gevaar komt na een Brits vertrek uit de EU is onduidelijk.

Een zelfde onduidelijkheid geldt voor de groene stroom. Het kan dus gebeuren dat de energieprijzen in het komend jaar stijgen. Consumenten merken hier nu nog niets van, want na 1 juli dalen de energieprijzen juist. Dit heeft te maken met de zachte winter en de gunstige prijs van gas. In hoeverre dit volgend jaar nog steeds het geval is, dat is niet duidelijk.

Naast de onduidelijkheid die vooral te maken heeft met de portemonnee, is er ook een stukje onduidelijkheid over hoe het nu verder moet met de projecten om de klimaatdoelstellingen te behalen. Bovendien is het de vraag wat er gaat gebeuren wanneer de Britse industrie zich zal moeten herstellen van het Brexit. Eerder hebben we gezien dat de financiële crisis van 2008 geleid heeft tot een vermindering van 1,4 procent in de uitstoot van broeikasgassen. Slechts twee jaar later werd dit positieve nieuws overschaduwd door een stijging van maar liefst zes procent.

Het is gemakkelijk om de industrie hiervan de schuld te geven. Toch mag de energiemarkt niet overgeslagen worden. Zolang er gebruik gemaakt wordt van kolen- en gascentrales vormen zij een substantieel deel van de boosdoeners op het gebied van klimaatverandering. Juist daarom is het goed om te kijken naar alternatieven voor het winnen van energie. Hierbij speelt de behoefte van de consument een grote rol. Wanneer meer mensen ervoor kiezen om over te stappen naar een leverancier van groene energie, zou dit ervoor kunnen zorgen dat het aanbod verruimt wordt. Een verruiming van het aanbod is alleen mogelijk door een investering te doen in manieren om groene energie op te wekken.

Overheden doen er alles aan om burgers bewust te maken van de rol die zij kunnen beteken als het gaat om klimaatsverandering. Net zoals dat dit het geval was tijdens het Britse referendum is gebleken dat elke stem wel degelijk telt. Voor veel Britten kwam dit als verrassing. Het kiesstelsel in Groot-Brittannië een zogeheten districtenstelsel, waarbij de kandidaat met de meeste stemmen door zal gaan. Volgens sommige Britten hield dit in dat de tegenstanders van het referendum dus hun zin zouden krijgen en een Brexit niet aan de orde zou zijn. Pas later werd duidelijk dat het districtenstelsel niet van toepassing is op een referendum.

Nu is een keuze voor energieleverancier lastig te vergelijken met die van het wel of niet binnen de EU blijven. Toch is het hier ook een kwestie van “alle beetjes helpen.” De drijfveer van de meeste Nederlanders als het gaat om het overstappen is natuurlijk nog hoeveel het allemaal gaat kosten, uiteindelijk. Gelukkig is dat dankzij verschillende websites makkelijk te bekijken. Dat is wel anders als het gaat om de gevolgen van het terugtrekken van de Britten uit de EU en de invloed die dit kan hebben op de energiemarkt. Het zal wat dat betreft afwachten zijn en hopen dat de gevolgen te overzien blijven.

Ben alert op sluipverbruik

Energie besparen. Een groeiende trend. We doen er allemaal massaal aan mee. We zetten de verwarming een graadje lager, staan minder lang onder de douche en doen de lampen uit waar ze onnodig aan staan. Een goede ontwikkeling, want dat betekent dat steeds meer mensen zich bewust zijn van hun energieverbruik. Maar heeft u er ooit bij stil gestaan wat apparaten doen die onnodig via een stekker aan het stopcontact zijn verbonden? En wat dat kleine rood brandende lichtje op uw tv of computer nou eigenlijk betekent voor uw energie? Zonde, want dit valt onder sluipverbruik.

Wat houdt sluipverbruik in?

Een sluipverbruiker is een apparaat dat, zonder dat u het door heeft, toch stroom verbruikt. Enkele voorbeelden van sluipverbruikers zijn de koelkast, de televisie, de computer, het koffiezetapparaat, de elektrische tandenborstel en de oplader van uw mobiele telefoon die in het stopcontact zit. De ‘boosdoener’ van het sluipverbruik is de stekker in het stopcontact. Door de verbinding van de stekker in het stopcontact stroomt er continue een kleine hoeveelheid elektriciteit door. Zonder dat het apparaat aan staat wordt er dus toch energie verbruikt.

De grootste sluipverbruikers zijn apparaten die in stand-by modus staan. Met stand-by wordt bedoeld dat het apparaat niet ‘actief’ is, maar ook niet helemaal uit staat en daardoor snel ingeschakeld kan worden. Denk hierbij aan uw televisie die met één druk op de knop aan is te zetten. En uw computer waarbij u alleen een toets op het toetsenbord hoeft aan te raken zodat het scherm weer aan springt. Een besparing in tijd, maar zeker geen besparing op uw energierekening.

Energiebesparende gadgets tegen sluipverbruik

Er zijn verschillende gadgets die u helpen sluipverbruik tegen te gaan. Met een eco-button op uw computer of laptop kunt u deze eenvoudig op spaarstand zetten. Een stand-by killer zorgt ervoor dat alle ingeschakelde apparaten die hieraan aangesloten zijn met één druk op de knop volledig worden uitgeschakeld. Trek onnodige stekkers zelf even uit het stopcontact. Dit bespaart u vele euro’s per jaar op uw energierekening!

Energieakkoord; duurzaam door subsidie

Eigenlijk hadden we in Nederland in 2020 16 procent van onze energie moeten hebben opgewekt vanuit duurzame bronnen. Denk aan zon, wind en biomassa. Deze doelstelling lijkt anno 2013 al onhaalbaar, waarop het kabinet de termijn naar voren verschuift. Net zo makkelijk wordt er 2023 van gemaakt. 3 jaar respijt, maar wat gaat er nu veranderd worden om deze doelstelling wel te halen?

In een nieuw energieakkoord heeft het huidige kabinet van VVD en PVDA, in samenwerking met milieuorganisaties, nieuwe afspraken opgesteld. Afspraken die moeten leiden tot duurzamere energie maar ook tot duizenden banen. Als we het conceptakkoord moeten geloven zouden er zomaar 15.000 (!) gecreëerd moeten worden. Aanjager van dit ‘wirtschaftswunder’ is, en u raadt het al, subsidie.

Zo kan de Nederlander straks subsidie aanvragen om zijn huis te verduurzamen en in energielabel op te klimmen naar de A-status. 400 miljoen euro wordt er geïnvesteerd in de isolatie van huurwoningen, duurzame werkgelegenheid, aldus FNV bondgenoten. Of dit echt zo is, moet nog blijken. Want vice-voorzitter Ruud Kuin benadrukt wel direct dat alles onder voorbehoud is.

Verder krijgen burgers belastingkorting zodra er wordt geparticipeerd in coöperatieve energieopwekking en gaan energieleveranciers die zelf stroom opwekken kolencentrales afbreken. Nederland zegt het voortouw te gaan nemen in CO2 reductie. Dit laatste is natuurlijk prachtig gezien de rol van Nederland in de wereldpolitiek 🙂 Vooral de bouw moet gaan profiteren van het energieakkoord.

Nu ben ik enorm voor duurzame energie en vooral het zelf opwekken van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te plaatsen. Waarom ik licht sarcastisch ben, is omdat er keer op keer subsidie tegenaan gegooid moet worden om zeer kleine stappen te nemen. Duurzame energie is vaak niet meer dan een certificaat en een energielabel is slechts een classificatie die vooral met isolatie te maken heeft. De duurzame trend waarin we ons nu bevinden, kan straks overgaan in een duurzaam 2.0, waarbij alle investeringen tot dan toe opeens minder waardevol blijken te zijn. Neem Windenergie bijvoorbeeld, dit schijnt nu al niet meer zo duurzaam te zijn als eerst werd aangenomen…